• Time-lensmann Arild Oftedal, til venstre, Hå-lensmann Oddvar Tengesdal og Klepp-lensmann Hans Kyllingstad kan bli den siste lensmannen i hver sin kommune. På sikt kan det bli kun ett lensmannskontor på Jæren. FOTO: Cornelius Munkvik

Tre lensmenn kan bli til én

Politiet på Jæren samarbeider allerede tett, men er lokalisert på tre ulike steder. I framtiden blir det trolig kun ett, felles lensmannskontor på Jæren.