• FOTO: Hans E. H. Jacobsen

Trolig ulv i Lyseheiene