• Flere av disse nyklekte slaktekyllingene på Jæren kan være bærere av multiresistente bakterier. Nå angripes problemet av næringen, myndighetene og forskere. FOTO: Jon Ingemundsen

Tror tiltak mot resistente kyllingbakterier gir resultater

Analyser tyder på at færre importerte foreldredyr til norske slaktekyllinger nå er bærere av multiresistente E.coli-bakterier enn for et par år siden.