• Trude følger med på nettet for å se om det dukker opp leiligheter på det private markedet som hun kan ha råd til, men leieprisene er høye. FOTO: Jon Ingemundsen

Trude får ikke ha guttene sine på besøk

Trude har kols. Hun bor i et bokollektiv med fuktskader og får ikke ta imot besøk av sine to sønner.