• FOTO: Ragnhild Berg

Trykkleif for Stavanger2008