• Advokat Jon Wessel-Aas, som er blant landets fremste eksperter på ytringsfrihet, sier at Norge opererer med en relativt vid definisjon av hva som regnes som «privat». FOTO: Kyrre Lien

Tvil om lovlighet

Det er tillatt for privat— personer å ta opp og lagre samtaler de selv tar del i, men det er tvilstilfeller når det gjelder politikere og andre som har tillitsverv.