• FOTO: Erik Holsvik

Tyggisklysefjerner på plass i Stavanger