• Byantikvar Gro Persson, til venstre, Martin S. Håland (leder i utvalg for byutvikling), riksantikvar Jørn Holme og ordfører Stanley Wirak varpå befaring i den tyske militærleiren fra krigen. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Tysk leir kan bli boliger

Gamle tyske soldatforlegninger fra 2. verdenskrig kan huse nye boliger på Vatne. Nå går Riksantikvaren og Sandnes kommune sammen for å se på vern gjennom ny bruk.