• FOTO: Pål Christensen

Tyvegods for nesten en million beslaglagt