• FOTO: Hans E. H. Jacobsen.

Ublidt møte med gressroten