• Hege og Eiril Sleveland er på vei over den farlige planovergangen. FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Uenige om hvem som skal betale for sikring av overgangen

Millimeterflaks skilte ulykken mellom tog og bil på Sleveland tirsdag fra å ende i en tragedie. Bygdefolket har advart i årevis, men ingenting skjer fordi kommunen og Jernbaneverket krangler om regningen.