• Vera Vika Leiton og Johannes Toft går i 10. klasse på Ullandhaug skole. Her forbereder de seg til heldagsprøve i norsk. Begge har skjønt at det er lurt å jobbe godt i timene, da trenger de bruke mindre fritid på lekser og øving før prøver. FOTO: Jon Ingemundsen

Ullandhaug dobler antall toppelever på ett år

På Ullandhaug skole går resultatene kraftig opp det første skoleåret. Elevene Vera og Johannes gir engasjerte lærerne æren.