• FOTO: Knut SD. Vindfallet.

Underskrifter mot terror