• FOTO: Heide Hjorteland

Ungkarane på veg til Suldal