• I åpenhetsutvalgets første møte gikk Senterpartiets Bjarne Kvadsheim (midten) i strupen på Frp for lekkasje av de taushetsbelagte dokumenter. Fra venstre: Kommunens informasjonssjef Marianne Jørgensen, Per A. Thorbjørnsen (V), Bjørg Tysdal Moe (KrF) og Martha Rødde, leder av politisk sekretariat. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Ut mot lekkasjer

Senterpartiets Bjarne Kvadsheim mener kommunen bør vurdere å ekskludere FrPs Leif Arne Moi Nilsen fra lukkede møter, etter at han ga taushetsbelagte dokumenter til pressen.