• Når to breie kjøretøy skal passera kvarandre på Buevegen, må begge ut av asfalten. Det kan lett bli velt av det. FOTO: Jon Ingemundsen

Utbetrar Buevegen for 50 millionar

Den farlege Buevegen står no på planane for utbetringar. Hå-ordføraren er nøgd.