• FOTO: John Stangeland

Utsatt opprustning skaper misnøye