• FOTO: Tor Hogne Paulsen

Vannproblemer i Strandgata