• Dei 15 bebuarane ved Riska bufellesskap har produsert mange tepper som allereie gjev varme i Etiopia. Frå venstre: Torbjørg Østhaug, Sigrid Skjørestad, Gerd Stangeland, Ågot Vareberg, Ingeborg Eikeskog, Haldis Ommundsen, Sigrid Foss, Signy Gahnstrøm og Judith Rasmussen. FOTO: Vegard Tj rhom

Varme tepper frå Riska til Etiopia

Bebuarane ved Riska bufellesskap har teke opp att gamle kunster for å gjera noko for andre. Sidan i vår har gjengen strikka tepper til eit prosjekt i Etiopia.