• Naboene nyter ennå vårsola på St. Svithuns plass. Fra venstre Mira Muranova, Sidsel Margrethe Stene, Michael Holmboe og Svein Emil Stueland. FOTO: Fredrik Refvem

Vegvesenet gir gass på St. Svithun plass

Til tross for heftige naboprotester, har Statens Vegvesen søkt kommunen om å bruke hele St. Svithuns plass til riggområde for Eiganestunnelen.