• Mange har gjerne sett desse pipene når dei køyrer på motorvegen på Forus. Det er ein del av Lyse sin nye energisentral. FOTO: Kristian Jacobsen

Veit du kva desse pipene er?

Dei 46 meter høge pipene på Forus vekkjer merksemd. Lyse fortel at det er den nye energisentralen som tar form.