• FOTO: Kristian Jacobsen

Vektere vokter nytt kjøpesenter