Ventar på erstatning for verna barskog

Fleire skogeigarar i Suldal og i Hjelmeland ventar framleis på erstatning to år etter at delar av barskogen deira blei verna.