• Kampen om Vigre skule si framtid har stått fleire gonger i kommuenstyresalen. Då møter både vaksne og barn opp. I fjor hadde dei også med seg skulen si fane. FOTO: Reidun Gudmestad

Vigre skule tilbake til start

Mange gonger så langt som eit langdrygt monopol, har spelet om Vigre skule vore. No rykkjer saka tilbake til start.