• lokalboker_JAA4453.jpg FOTO: Jarle Aasland

Viktig at historiene fortelles

— Til alle tider er det blitt fortalt historier om nedgravde skatter knyttet til dramatiske hendelser, og noen av dem er faktisk sanne, sier historiker Birger Lindanger.