• FOTO: Jon Ingemundsen

Vil gi 16-åringer stemmerett