• Folk frå bondelaga i Hå stilte i kommunestyremøtet tysdag for å markera misnøya med statens tilbod til bøndene. Dei markerte med å hindra dei blå politikarane å gå til matpause. Her er det Svein Arve Nygård (Frp) og ordførar Mons Skrettingland (H) som er stoppa. FOTO: Jan Inge Haga

Vil ha jordbruksoppgjeret til debatt

Gamleordførar Terje Mjåtveit har bedt andre politikarar pressa på for å få drøfta landbruksoppgjeret i formannskapet, eller aller helst i kommunestyret.