• Skolehelsetjenesten i Stavanger trenger 25 flere helsesøstre og helsestasjonene trenger 7,5 flere dersom Stavanger skal oppfylle normen Helsedirektoratet anbefaler, skrev Aftenbladet i sommer. Ledende helsesøster Torunn Teigen kalte gapet mellom det helsesøstrene rekker og det de mener er nødvendig for «sørgelig stort». (Foto: Kristian Jacobsen)

Vil ha nye helsesøstre,<br/>men frykter baksmell

Flere helsesøstre er «utrolig viktig» var gjennomgangsmelodien i levekårsstyret tirsdag. Men politikerne våget likevel ikke å love penger til nye stillinger nå, rett før det nye Stavanger-budsjettet skal legges fram.