Vil ha politisk omorganisering i Sola

Bort med politiske utvalg og inn med aktive komiteer som jobber med alle aktuelle fagområder.