• KrFs Geir S. Toskedal (samt SV) vil i motsetning til Høyre og FrP ta opp forskjellsbehandlingen av de tidligere barnevernsbarna med regjeringen. - Dette er mennesker som har opplevd overgrep og omsorgssvikt og som absolutt ikke bør oppleve urettferdighet og mangel på forståelse igjen, mener Toskedal. FOTO: Carina Johansen

Vil ikke stanse forskjellsbehandling

Høyre, FrP og Ap på Stortinget avviser å gripe inn overfor forskjellsbehandling av barnehjemsbarn utsatt for omsorgssvikt og overgrep. Kommunenes rett til selvstyre går foran. KrF og SV ber regjeringen gripe inn.