Vil slå hull i skjenketaket

Rådmannen i Rennesøy rår til at kommunen gir skjenkebevilling nummer fire. Tidligere vedtak sier tre.