• Elvene som renner fra Ålgård og Bryne kan få turveier som følge helt ut til Jærhavet, hvis bit for bit faller på plass i Klepp som må dra det store lasset for en framtidig turveisatsing. Her på Sele kan ferden via hengebrua gå videre langs Jærstrendene. FOTO: Geir Sveen

Vil vi få oppleve turvei til Jærhavet?

Hovedutvalg for lokal utvikling i Klepp sier enstemmig ja til to grønne, regionale turveier til Jærhavet.