• FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Vindmøller mot turistvei