• Det blir stadig færre viper på Jæren, slår mangeårig undersøkelse fast. FOTO: Geir Sveen

Vipebestandensterkt redusert

Vipebestanden på Jæren er nesten halvert på 15 år, ifølge tellinger utført av en forskergruppe ved Universitetet i Bergen.