• FOTO: Jan Tore Glenjen

Viseadmiral Reksten blir på Jåttå