• Halvor Wilberg, Wenche Myhre og fylkesordfører Janne Johnsen. Myhre mottok en sjekk på 50.000 kroner, og en skulptur. FOTO: Magnus Nødland Skogedal

Wenche Myhre fikk Kreftprisen

Kirsten Wilbergs Minnefond gir Kreftprisen for 2012 til Wenche Myhre.