• Levekårsundersøkelsen viser at Storhaug fremdeles kommer dårlig ut. Nå skal bydelen få et skikkelig løft. FOTO: Christian Nørstebø

Ulikhetene omtrent som før i Stavanger

Levekårsundersøkelsen for Stavanger i 2014 viser at skillet mellom levekårssoner med gode og dårlige levekår ikke er redusert i de to årene som er gått etter sist undersøkelse.