• Stiftelsen Hieronimus har i femten år hjulpe kvinner i Bergen som lever i valdelege forhold. No startar dei i Stavanger. FOTO: Anders Minge

Startar kurs for kvinner utsatt for vald

Eit nyoppstarta kurs skal hjelpe kvinner i Stavanger med å kome seg ut av valdelege forhold.