Lokkar turistar med melkerobot og frie kyr

Dei tre bøndene som står bak fellesfjoset på Hjelmeland, har planar om både gardsbutikk og turistomvisning i fjoset.