Bare menn om likestilling

Holdninger er den største barrieren mot likestilling i arbeidslivet, det er lederne i både NHO, LO og KS enige om.