• Første spadetak ble tatt november 2012 av tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. 15. august startet selve tunnelarbeidet. I startfasen sprenges bare litt om gangen. Etter hvert blir 5 meter tatt i slengen. FOTO: Tor Inge Jøssang

SMS når det smeller i Ryfast

Nå kan publikum få tekstmelding rett før det skal sprenges i Ryfast.