Politikere mener Stavanger sliter med imaget

Bybane, Rogfast og et styrket universitet er tiltak som lokale stortings— representanter mener vil gjøre stavangerregionen mer attraktiv.