Riksadvokaten vil anke Sleipner-dom

Riksadvokaten går trolig inn for å anke dommen i Sleipner-saken.