• Leif Egil Myhre gjorde det makabre funnet da han skulle stelle sine foreldres grav.

Fant hodeskalle på gravlund

Leif Egil Myhre fikk en ubehagelig overraskelse da han skulle stelle foreldrenes grav på Lagård gravlund. Han skulle fylle på litt jord, men fikk mer enn forventet på spaden da han forsynte seg fra en jordhaug.