• Dette kartet fra Bryne blir mal for hvordan du snart kan følge med i din kommune via punkter som viser status for alle aktive byggesaker, med alle dokumenter og tegninger tilgjenglig ved et tastetrykk. Blå trær er saker under behandling. Grønne er ferdige. Alle saker blir vist tre måneder etter endelig vedtak.

Slik kan du nå sjekke naboen

Hvert "tre" viser skogen av byggesaker som nå behandles på Bryne. Og ved å trykke på et av trærne, kan du se hvordan naboen vil plassere sofaen i et påbygg eller alle andre ting med din eller andres byggesak.