Klepp ønsker ny vei til Ålgård

Sats på ny gjennomgangsvei til Jæren med utbedring av fylkesvei 219 — fra Ålgård over Fjermestad til Kvernaland og riksvei 505.