• Elever som er rammet av lærerstreiken ved Gosen, Hinna, Kannik, Kristianslyst, Smiodden og St. Svithun skoler, kan nå få utdelt lærebøker på skolen, dersom de ønsker det. FOTO: Marie von Krogh

Streikerammede elever kan få skolebøker

Ungdomsskolelever som er rammet av lærerstreiken kan få utdelt lærebøker, dersom de ønsker det.