• FOTO: Kristian Jacobsen

Danske leger forsyner nordmenn med metadon