• Tingrettsdommer Arne Landmark og resten av Stavanger tingrett mener voldshandlingene saken handler om, representerer overtredelse av straffeloven paragraf 219 første ledd. FOTO: Anders Minge

Ni måneder for vold mot kone

En mann (56) er i Stavanger tingrett dømt til ni måneders fengsel for vold mot sin fraseparerte kone.