• Riksvei 13 er smal og svingete gjennom ura på Øygjaneset ved Tysdalsvatnet. Her er det registrert tre trafikkulykker med personskade siden 2004. Den planlagte Årdalstunnelen vil gi gul midtstripe og rassikre strekningen. FOTO: Bernhard Veland

Hun vil bygge veier for 3 milliarder

— Først bygger vi Årdalstunnelen, så Jøsenfast, sier ordfører Trine Danielsen i Hjelmeland.